Chúng tôi cung cấp AesirX Business Suite hoàn toàn miễn phí!

AesirX Business Suite là một PWA mã nguồn mở giúp tăng hiệu quả nhân viên thông qua tự động hóa có thể mở rộng và tuân thủ. Tích hợp liền mạch với các nền tảng CMS và thương mại điện tử Web2, thúc đẩy quản trị với hiệu quả và an ninh sáng tạo.

Làm việc với tất cả những điều này từ
một nền tảng ưu tiên quyền riêng tư

customers

Khách hàng

customers

Sản phẩm

customers

Nội dung

customers

Tài sản

customers

Phân tích

customers

An ninh

Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với quy trình cài đặt linh hoạt của chúng tôi

Chỉ chọn những thành phần bạn cần để tạo ra một bộ phần mềm phù hợp hoàn hảo với doanh nghiệp của bạn.
Tất cả đều dựa trên những gì bạn cần - không hơn, không kém.

Giải pháp mã nguồn mở với vô vàn khả năng!

Cài đặt plugin miễn phí và dễ dàng

wordpress.png
woo.png
joomla.png
drupal.png

Các tùy chọn từ miễn phí đến gói doanh nghiệp với mã nguồn mở

AesirX 
Analytics

Thông tin hữu ích
không cần cookies

AesirX 
Business Intelligence

Dữ liệu thời gian thực cho các quyết định thông minh

AesirX 
Shield of Privacy

Bảo vệ danh tính phi tập trung

AesirX 
Single Sign On

Đơn giản hóa quyền truy cập của người dùng

AesirX 
First-Party Server

An toàn, riêng tư
lưu trữ dữ liệu

AesirX Product Information Management

Tối ưu hóa dữ liệu
trên các kênh

AesirX Digital Asset Management

Quản lý tập tin hiệu quả, an toàn

AesirX Marketing
Automation Platform

Trung tâm xuất bản toàn diện

AesirX
Content

Tính linh hoạt headless cho
các website tùy chỉnh

Lợi thế của Web3

Lợi thế của Web3

aesirx.png concordium.png
Mô hình Sự đồng ý Phi tập trung
Mô hình Sự đồng ý Phi tập trung

Trao quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng
Tăng cường niềm tin thông qua các thực tiễn dữ liệu minh bạch và đạo đức.

Quản lý Dữ liệu Phi tập trung
Quản lý Dữ liệu Phi tập trung

Tuân thủ các Quy định Riêng tư Đang Thay đổi
Củng cố quy trình dữ liệu, đáp ứng tiêu chuẩn ISO và giảm thiểu rủi ro/phạt.

Quản lý Dữ liệu Phi tập trung
Quản lý Dữ liệu Phi tập trung

Tuân thủ các Quy định Riêng tư Đang Thay đổi
Củng cố quy trình dữ liệu, đáp ứng tiêu chuẩn ISO và giảm thiểu rủi ro/phạt.

Hộ Chiếu Sản Phẩm Phi tập trung
Hộ Chiếu Sản Phẩm Phi tập trung

Đồng bộ hóa liền mạch với WordPress/WooCommerce
Sản phẩm được đồng bộ hóa với PIM, thiết lập các tiêu chuẩn dữ liệu mới với NFT sản phẩm & Hộ chiếu số.

Quản lý Truy cập và Vai trò Người Dùng
Quản lý Truy cập và Vai trò Người Dùng

Tối ưu hóa vai trò, tổ chức và quyền lợi để nâng cao quản lý trang web.

Bắt đầu với
AesirX Business Suite

Tư vấn Miễn phí với R Digital