DAM (Quản lý tài sản kỹ thuật)

TRANG CHỦ > Giải pháp > DAM (Quản lý tài sản kỹ thuật)

Với DAM, dành ít thời gian phân loại dữ liệu hơn và nhiều thời gian để kiến tạo

digital-asset-management-is-brands-media-rich-core.png

Tổng Quan

Giải pháp Quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM) mang lại sự hài hoà trong điều phối nội dung

Các giải pháp DAM cung cấp khả năng lưu trữ, phân phối và tổ chức tất cả các tài liệu kỹ thuật số trong một khu vực tập trung. Khai thác tối đa các tệp quảng cáo của doanh nghiệp, chẳng hạn như video, hình ảnh và các phương tiện khác, bằng cách đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể định vị, chia sẻ và tối ưu hóa nội dung kỹ thuật số ngay tức khắc.

Vấn Đề

Nếu không có hệ thống DAM tốt hoặc thiếu cập nhật, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc điều phối nội dung và hoạt động kém hiệu quả.

Aesir DAM

Aesir DAM hỗ trợ giảm lượng tài nguyên dành cho việc tìm kiếm, tạo và phân phối các nội dung.

Xem thêm
digital-asset-management-provides-the-ability-to-securely-store.png
the-benefits-of-dam.png

Giải pháp quản lý tài sản kỹ thuật số của R Digital giúp khách hàng thành công

Hầu hết mọi bộ phận đều tương tác với các tài sản kỹ thuật số nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Với nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM), các thành viên từ bất kỳ phòng ban nào trong công ty cũng đều có thể tìm kiếm, cộng tác và chia sẻ tài liệu một cách dễ dàng.

Hợp tác với R Digital để giúp doanh nghiệp xác định chiến lược Quản lý tài sản kỹ thuật số và vững bước trên con đường phát triển kinh doanh

  • Aesir DAM

Chấm dứt tình trạng mất các tệp quan trọng hoặc bị phân tán dữ liệu

Kết nối tổ chức và tài sản của doanh nghiệp bằng các giải pháp Aesir DAM.