Giải pháp Marketing Tuân thủ và Bảo mật Riêng tư Cá nhân Hóa

Giải pháp Marketing Tuân thủ và Bảo mật Riêng tư Cá nhân Hóa

Bảo vệ các nền tảng WordPress, Joomla, và WooCommerce của bạn khỏi các thách thức về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

Analytics
Ưu thế Web3 đột phá của bạn

Ưu thế Web3 đột phá của bạn

Tái định nghĩa marketing kỹ thuật số của bạn bằng cách tích hợp công nghệ phi tập trung cho đội ngũ nhân viên và trải nghiệm khách hàng tiên tiến theo Web3.

Lá chắn bảo vệ sự riêng tư
Core Solutions.jpg

Giải Pháp Cốt Lõi:
Sự Đổi Mới về Quyền Riêng Tư, An Ninh & Web3

Các giải pháp kỹ thuật số ưu tiên quyền riêng tư, nâng cao sự tuân thủ và thành công trong môi trường số.

AesirX Solutions.png

AesirX Solutions

Tích hợp liền mạch với các giải pháp quản lý số đặt quyền riêng tư lên hàng đầu và tái định hình quyền riêng tư dữ liệu của bạn.

AesirX First-Party Foundation.png

AesirX First-Party Foundation

Thúc đẩy thành công kỹ thuật số của bạn với các công cụ phân tích và marketing đặt quyền riêng tư lên hàng đầu.

AesirX Business Suite.png

AesirX Business Suite

Nâng tầm hiệu quả hoạt động với một nền tảng đồng nhất, tạo nên trải nghiệm nhất quán cho toàn thể nhân viên.

Automation & Scale.png

Automation & Scale

Tối ưu hóa marketing và giải quyết các vấn đề quản lý tài sản, thông tin sản phẩm pháp lý, và minh bạch giao dịch.

Privacy & Security.png

Privacy & Security

Sử dụng công cụ kinh doanh để quản lý rủi ro về quyền riêng tư và đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn.

R Digital Alliance.png

R Digital Alliance

Tìm hiểu làm thế nào mối quan hệ đối tác đặc biệt của R Digital có thể biến đổi hoàn toàn doanh nghiệp trực tuyến của bạn!

NHIỀU GIẢI PHÁP HƠN

Cổng thông tin của bạn mở ra con đường đến với hiệu suất và sự phát triển không giới hạn trong thế giới số. Ứng dụng web tiến bộ mã nguồn mở của chúng tôi làm thay đổi hoàn toàn cách thức doanh nghiệp quản lý sự hiện diện trực tuyến. Chúng tôi kết nối mọi giải pháp vào một nền tảng duy nhất, tạo nên một trải nghiệm nhân viên thống nhất và hoàn hảo, nâng tầm hiệu quả hoạt động của bạn.

Gắn kết bởi
Tinh thần Gia đình R

Mối quan hệ đối tác của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng hợp tác, trung thực và xuất sắc, thể hiện các giá trị thúc đẩy thành công chung.

Trung thực

Tôn trọng

Trách nhiệm

Quan tâm

Hòa nhập

r-family.png
concordium.png
codeable.png
wordpress.png
joomla.png
drupal.png
microsoft.png
google-partner.png
aws.png

Trang chủ

Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn với Chuyển đổi kỹ thuật số cùng R Digital

Cải thiện cả quy trình làm việc của đội ngũ và sự hài lòng của khách hàng với các công nghệ Web3 đổi mới của chúng tôi.